Årsmøte i Ofoten Fuglehundklubb tirsdag 26. januar 2021 kl. 19.00 på Saniteten, Ankenes.

posted in: Uncategorized

NB! Med forbehold om event. begrensninger i fht Covid 19

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Årsberetninger. Styrets beretning. Aktivitetsutvalgets beretning. Jaktprøveutvalgets beretning
6. Regnskap 20207. Budsjett 20218. Medlemskontingenter
9. Innkomne saker (saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen 10. januar)
10. Valg