Årsmøte Ofoten Fuglehundklubb 2019, Tirsdag 29. Januar kl. 19.00, Saniteten på Ankenes, 2. etg.

posted in: Uncategorized

Ofoten fuglehundklubb inviterer til årsmøte tirsdag 29. Januar kl. 1900. Møte avholdes på Saniteten på Ankenes, 2, etg. Under årsmøte skal vinner av OFK cup 2018 kåres, samt utdeling av premier til vinnere av klubbmesterskap i leirdueskyting og jaktprøve. 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder og sekretær
 4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
 5. Årsberetninger
  • a. Styrets beretning
  • b. Aktivitetsutvalgets beretning
  • c. Jaktprøveutvalgets beretning
 6. Regnskap 2018
 7. Budsjett 2019
 8. Medlemskontingenter
 9. Innkomne saker (saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen 8. januar)
  • a. Statutter
 10. Valg