Årsmøte Ofoten Fuglehundklubb tirsdag 8. februar 2022 kl. 18.00

posted in: Uncategorized

Ofoten Fuglehundklubb inviterer til årsmøte på Saniteten på Ankenes tirsdag 8. februar 2022 kl. 18.00.  Det vil bli avviklet medlemsmøte like etter årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret post@ofotenfuglehundklubb.no innen 11. januar 2022.  

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Årsberetninger. Styrets beretning. Aktivitetsutvalgets beretning. Jaktprøveutvalgets beretning
6. Regnskap 2021
7. Budsjett 2022
8. Medlemskontingenter
9. Innkomne saker
10. Valg

Velkommen !