Årsmøte 21.06.21 kl. 19.00

posted in: Uncategorized

Nå ser det ut til at vi endelig klarer å avvikle årsmøtet. Møtet avholdes på Saniteten på Ankenes mandag 21.06.21 kl. 19.00.

Pga Covid 19 ber vi de som ønsker å delta om påmelding under innlegget på facebook eller på mail til agrundstad@gmail.com innen 20.06. Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Årsberetninger. Styrets beretning. Aktivitetsutvalgets beretning. Jaktprøveutvalgets beretning
6. Regnskap 2020
7. Budsjett 2021
8. Medlemskontingenter
9. Innkomne saker
10. Valg

Velkommen !21