Dressurtreninger vinteren 2018

posted in: Nyheter

Jørn og Johnny´s dressurtreningsopplegg i sluttfasen..

Vår aktivitetsleder Jørn Garnes har sammen med Johnny Aasheim virkelig fått opp interessen for hundetrening for mange av våre medlemmer – nye som gamle. Gjennom vinteren har det vært trening med mange tips om hvordan få en lydig hund. Fokus aller mest på sitt og kom – samarbeid med hund og det å bevisstgjøre hunden på hvem som er sjefen.

Mye har foregått som sirkeltrening med provokasjoner og forrige onsdag og denne onsdagen har det også vært teori. I går 14/2 var vi nede ved Nordkraft bygget der det først var praksis med støkkmaskinen. Etter dette hadde vi teori innendørs, der fokus var jaktprøver. Jostein Jenssen, en av våre dommere i klubben fortalte om hvordan hunder bedømmes under jaktprøver. Jaktlyst, samarbeid, fart, intensitet, reviering, fuglabeid var noen av temaene. Det viktigste budskapet var – STILL PÅ JAKTPRØVER. Dersom du er usikker, ikke vær redd for å spørre.

Etter dette hadde vår leder Tore Schjelderup en gjennomgang av Ofoten Fuglehundklubb, styret og våre aktiviteter framover. Det er et ønske om at hundene stilles på jaktprøver, MEN klubben har også en målsetning om å skape aktiviteter som favner bredt. Instruktørkurs, klubbmesterskap i jakt og skyting, sosiale sammenkomster, åpning av vårt treningsterreng, rypetakseringer, saueaversjon osv..  Her er bare å følge med klubben på sosiale medier. Oppfordrer medlemmer til å bli aktiv i klubben..

Opplegg for dressur avsluttes med duetrening på Setermoen førstkommende onsdag (21. februar). Påmeldinger til Jørn 415 61 324. Klubben takker Jørn og Johnny for deres innsats og engasjement for dressurtreninger.