Endring av påmeldingsrutiner og påmeldingsavgift, fra 10.06.17

posted in: Nyheter

ENDRING AV PÅMELDINGSRUTINER og PÅMELDINGSAVGIFT PÅ JAKTPRØVER FRA 10.6.2017

 

Innføringen av bruken av det nye jaktprøveprogrammet er utsatt til 1.1.2018.  Programmet er stort sett ferdig, men det er viktig å publisere det når alle elementer er ferdig utviklet.

Imidlertid, – elektronisk påmelding skal ALLE klubber som arrangerer jaktprøver høsten 2017 benytte seg av.  Dette fungerer utmerket mot det gamle DogWeb Arra programmet.

Påmeldingsavgiften som nå er vedtatt er følgende:

Høyfjell:

UK      kr 450,-

AK      kr 450,-

VK      kr 500,-

 

SKOG:

AK      kr 525,-

 

LAVLAND:

UK      kr 550,-

AK      kr 550,-

VK      kr 600,-

 

APPORT:

ALLE KLASSER: kr 375,-

 

FULLKOMBINERT:

KR 600,-

 

HØYSTATUSLØP HØYFJELL:

Kr 600,- alle klasser

HØYSTATUSLØP SKOG:

Kr 600,- alle klasser

HØYSTATUSLØP LAVLAND:

Kr 700,- alle klasser

 

MANUELL PÅMELDING OG ETTERANMELDING TILLEGG: kr 50,-

 

Klubbene må endre de gamle avgiftssatser til de nye, og samtidig krysse av for «Elektronisk påmelding».  På NKK’s terminliste vil det da fremkomme at påmelder kan benytte seg av denne formen for påmelding. Etter at fristen for å melde seg på har gått ut, vil det kun kunne foretas «manuell» påmelding og dette foregår som tidligere prosedyre med all nødvendig informasjon via nettbanken. Dette samt etteranmelding vil utløse et ekstra gebyr på kr 50,- for deltakeren og må også innbetales til arrangørens konto.