Regler for OFK Cup

Regler vedtatt på årsmøtet 11. februar 2014
Statuttene bygger på regler fra Fuglehund-cup og noen lokale fuglehundklubber. Cupen er for medlemmer av OFK og foregår i tidsrommet 01.01 – 31.12 hvert år. Poengberegning starter fra den dagen du melder deg inn i OFK.
Det gis kun tellende poeng for premieringer i jaktprøver med åpne klasser.(Alle jakthund raser kan delta) .

Det skal konkurreres i to klasser. UK (inntil 2 år) og AK ( over 2 år)  og utstilling .

Medlemmene er selv ansvarlig for innmelding av resultater til jaktprøveutvalgets leder inne 7 dager etter prøvens siste dag. Resultatene blir fortløpende lagt inn på en rangeringsliste på klubbens hjemmeside. Denne oppdateres fortløpende.

  • Ved poenglikhet vinner den hunden som har minst ant. starter.  Ved fortsatt poenglikhet vinner den yngste hund.

UTSTILLING:

  • Tellende er kun de tre beste resultatene for hver hund.
  • Ved poenglikhet vinner BIS foran BIG foran BIR/BIM
  • Ved likhet etter dette vinner høyest jaktpremierte hund.

Nye regler for tidsfrister for innmeldinger vedtatt på årsmøtet 22. januar 2015.

1. Medlemmene er selv ansvarlig for innmelding av resultater snarest mulig etter prøvens slutt.
2. Prøversultater fra 1. januar – 31. mai skal være innmeldt før 1. juni
3. Prøversultater fra 1. juni – 31. oktober skal være innmeldt før 1. november
4. Prøversultater fra 1. november – 31. desember skal være innmeldt før 31. desember
5.Prøveresultater som faller på noen av datoene over vil være gyldig for innsending innen påfølgende tidsfrist

MELD INN DINE RESULTATER HER