(skrevet av Tore Schjelderup- Informasjon fra Kyrre J. Olsen og gamle protokoller)

Opprinnelsen til Ofoten fuglehundklubb var Nord Norges Fuglehundklubb.

Det har ikke lyktes meg å finne ut når denne ble startet og hvem som startet denne, men det foreligger dokumentasjon på at dette må ha skjedd før 1936.

1936

26. mars 1936 er det skrevet et brev fra Nord Norsk Fuglehundklubb angående det dårlige rypeåret i 1935. Det er tydelig at det har vært debatt i aviser om dette og diskusjoner om fredningsbestemmelser. Fra klubben har det vært sterke meninger om dette iht til vedlagte brev. 1936+jakttider.pdf

 

1954 og 1955

Det er sporet opp to søknader om avholdelse av jaktprøve på Gratangsfjellet i 1954 og 1955. I tillegg lgger vedlagt et bilde av jaktlaget med sine hunder her.

 

24.5.1957

Det ble skrevet brev til Norges Jæger og fiskeforbund i Oslo om at Nord-Norges Fuglehundklubb på årsmøtet i Narvik Jæger og Fiskerforening ble innlemmet som egen gruppe under denne foreningen. Haakon Lagaard var formann og det understreket at aktiva og passiva var overflyttet og at han ble å fortsette å lede jaktgruppa som før. Brevet er for øvrig undertegnet av Trygve Johnsen – sekretær. NNF

6.april 1987 ble Ofoten Fuglehundklubb stiftet.

Stiftelsesdokumentet har jeg ikke fått tak i men det første årsmøtet ble avholdt 23/2- 1988 på Kr. Hansen Egros.

 

Styret i OFK bestod av følgende

Formann: Arnulf Knutsen
Nestformann: Einar Jæger
Kasserer: Kyrre Olsen
Sekretær: Jenny Hartvigsen
Styremedlem: Kurth Hauge
Varamedlem: Wiggo Hoel, Jostein Jensen

Revisorer: Gunnar Karlsen, Tor A. Lorentsen

Jaktprøveutvalg: Kyrre J. Olsen, Frank Jæger Jostein Jensen.
Aktivitetsutvalg: Eirik Nordgård, Anne Lise Jenssen, Arne Bakkejord
Utstillingsutvalg: Arne Nertoft, Viktor Møller Trond Solberg
Dressurutvalg: Wiggo Hoel, Gunnar Karlsen Dag Lund

 

Utdrag fra årsberetningen:

Førerprisen ble utdelt til Jostein Jensen
Halvor Tretvoll og Olaf Larsen underskrev protokollen
66 medlemmer/ 7 styremøter/klubbkvelder/temakvelder
Dressurkurs med Ingvard Thoresen
Utdannet instruktør for el dressurhalsbånd: Kurth Hauge.
Familietreff/lerdueskyting/Jaktprøve Altevann
Klubbmester: ES Tim til Reidar Magnussen