Adresse: Ankenesveien 182, 8520 Ankenes

E-post

Organisasjonsnr: 894 985 402

Kontonr: 4605 40 83009

Styret:

Leder Jostein Jenssen jj@jenssenogbolle.no 481 45 700
Nestleder Jo Larssen jo_larssen@hotmail.com 992 48 359
Kasserer Lena M. Andersen lena.andersen@nordkraft.no 916 31 615
Sekretær Anne E. Grundstad agrundstad@gmail.com
Leder jaktutv Bente Kristensen bente.kristensen@steinsund.com 481 35 526
Leder Aktuv Karl Ole Jørgensen 993 91 152
Styremedlem Caroline Markussen caroline@amarkussen.no 415 68 217