Adresse: Ankenesveien 182, 8520 Ankenes

E-post

Organisasjonsnr: 894 985 402

Kontonr: 4605 40 83009

Styret:

Leder Bente Kristensen bente.kristensen@steinsund.com
481 35 526
Nestleder Per Kristian Bruun pk_bruun@outlook.com 996 09 913
Kasserer Lena M. Andersen lenamariandersen@gmail.com 916 31 615
Sekretær Anne E. Grundstad agrundstad@gmail.com 915 83 001
Leder jaktutv Kristel Sjåstad Åsheim Krissja@online.no 481 35 707
Leder Aktuv Martha Ranset m.smabakk@hotmail.com 954 86 543
Styremedlem Martin B Tøllefsen martinbangtollefsen@gmail.com 455 14 151
Vara Morten Lorentzen mortenlorentzen@outlook.com 913 91 528