Kontaktinformasjon

Adresse: Ankenesveien 182, 8520 Ankenes

E-post

Organisasjonsnr: 894 985 402

Kontonr: 4605 40 83009

Styret:

Leder Jostein Jenssen jj@jenssenogbolle.no 481 45 700
Nestleder Per Kristian Bruun pk_bruun@outlook.com 996 09 913
Kasserer Lena M. Andersen lena.andersen@nordkraft.no 916 31 615
Sekretær Anne E. Grundstad agrundstad@gmail.com 915 83 001
Leder jaktutv Bente Kristensen bente.kristensen@steinsund.com 481 35 526
Leder Aktuv Ina Mellem inamellem@hotmail.com 988 73 583
Styremedlem Martin B Tøllefsen elexer@gmail.com 455 14 151