Partilister Nordlysprøven 7.-8. April 2018

posted in: Nyheter

Foreløpige partilister for lørdag og søndag. Gi beskjed til prøvesekretær Kristel Sjåstad Åsheim hvis du finner feil eller mangler i listene.

E-post: krissja@online.no, Tlf: 481 35 707

 

OPPDATERTE PARTILISTER PR 5/4-18

Merk at endringer kan forekomme!!

 

 

 

PARTIER SOM SKAL MED SCOOTER LØRDAG OG INNDELING!

Parti 004, 012 og 013 blir fraktet innover vannet med scooter. Se over om du er på noen av disse partiene.

OPPFORDRING TIL ALLE SOM SKAL MED SCOOTER! Ta godt med varme klær med deg + fjellduk eller lignende for å ha rundt hundebur. Hvis du har hjelm må du også medbringen dette!