Navn: Røynåsens Pippa

Rase: Engelsk Setter

Eier: Tor Arne Lorentzen