Status Nordlysprøven 2021, pr. 15.03.21

posted in: Uncategorized

På bakgrunn av vår plan og tiltak for gjennomføring av prøven, samt FKFs veileder og risikovurdering, er det positiv tilbakemelding fra Bardu kommune til gjennomføring. Bardu kommune oppfordrer til at deltakere fra andre kommuner reiser direkte mellom hjemsted og prøveterreng, uten videre opphold/besøk i kommunen.

Deltaker fra sin hjemkommune er ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for deltakelse på arrangementer, som i dette tilfellet arrangement ute. Eksempelvis kommune med tiltaksnivå A, B og C har ikke anledning å delta på arrangement ute i annen kommune. Dette i henhold til FKFs veileder ang. Covid 19.

Deltakere som omfattes av ovennevnte restriksjoner kan trekke sin påmelding innen onsdag 17.03.21 kl 18:00 og vil få refundert 100%.

Med forbehold om nye endringer som følge av Covid 19 vil Ofoten Fuglehundklubb pr. 15.03.21 gjennomføre Nordlysprøven 2021.