Regler for bruk av dressurområdet Holmvassmyran

  1. Alle plikter å gjøre seg kjent med disse retningslinjene.
  1. All trening skal skje innenfor merkede område. Se kart. (Utenfor merket område gjelder båndtvangsreglene)
  1. Treningsterrenget er KUN åpent for Ofoten fuglehundklubb’s medlemmer. For å kunne trene i området må medlemskontingent pt. kr. 250 betales til OFK til Kontonr 4605 40 83009
  1. Åpningstider er fom.: 17.7.2021 KL 11:00
  1. Alle skal registrere seg inn/ut. Dette gjøres i loggbok som ligger i postkassen ved oppslagstavla.
  1. Det er kun lov til å være maksimalt 5 hunder i slipp i området samtidig.
  1. Dersom det oppdages rein eller rype® i området skal hunden(e) kobles og treningen skal umiddelbart avsluttes. Observasjoner noteres ned i boka og beskjed gis til vår koordinator Morten Lorentzen på 913 91 528
  1. Ved brudd på disse reglene blir medlemmer bortvist fra området og kan bli utestengt for perioder/år av styret i Ofoten fuglehundklubb.