top of page

Årsmøtepapirer

Årsmøte 2023

Årsmøtet for klubben er torsdag 16.03.2023. Frist for innsendelse av saker er 16.02.2023 på mail til post@ofotenfuglehundklubb.no

bottom of page