top of page

OFK CUP er klubbens verktøy for å kåre årets hunder, og tildeler tittelen i følgende klasser:

  • ÅRETS HUND JAKT AK.

  • ÅRETS HUND JAKT UK.

  • ÅRETS HUND APPORT uansett klasse

  • ÅRETS HUND UTSTILLING uansett klasse.

  • ÅRETS HUND JAKT & UTSTILLING uansett klasse.

  • Medlemmene er selv ansvarlig for innmelding av resultater snarest mulig etter prøvens slutt.

  • Prøveresultater fra 1. januar – 31. mai skal være innmeldt før 1. juni.

  • Prøveresultater fra 1. juni – 31. oktober skal være innmeldt før 1. november.

  • Prøveresultater fra 1. november – 31. desember skal være innmeldt før 31. desember.

Poengberegning Ofoten Cup:

bottom of page