top of page

Regler for bruk av dressurområdet Holmvassmyran

  • Alle plikter å gjøre seg kjent med disse retningslinjene.

  • All trening skal skje innenfor merkede område. Se kart. (Utenfor merket område gjelder båndtvangsreglene)

  • Treningsterrenget er åpent og gratis for Ofoten fuglehundklubb’s medlemmer. Andre besøkende skal vippse kr 100,- til OFK på vippsnummer #504976. For ikke medlemmer skal det også gis beskjed til koordinator i forkant.

  • Åpningstider er fom.: 15.7.2021 KL 11:00

  • Alle skal registrere seg inn/ut. Dette gjøres i loggbok som ligger i postkassen ved oppslagstavla.

  • Det er kun lov til å være maksimalt 5 hunder i slipp i området samtidig.

  • Dersom det oppdages rein eller rype i området skal hunden kobles og treningen skal umiddelbart avsluttes. Observasjoner noteres ned i boka og beskjed gis til vår koordinator.

  • Ved brudd på disse reglene blir medlemmer bortvist fra området og kan bli utestengt av Ofoten fuglehundklubb.

Dressurområdet er reservert NESK Sommersamling lørdag 30.07.22 fra kl. 15.00 til 20.00.

Koordinator for dressurområdet: Morten Lorentzen, tlf. 91391528, morten@ofotenfuglehundklubb.no

Last ned kart over dressurområdet under

bottom of page