top of page

Regler for bruk av dressurområdet Holmvassmyran

  • Alle plikter å gjøre seg kjent med disse retningslinjene.

  • All trening skal skje innenfor merkede område. Se kart. (Utenfor merket område gjelder båndtvangsreglene)

  • Treningsterrenget er åpent og gratis for Ofoten fuglehundklubb’s medlemmer. Andre besøkende skal vippse kr 100,- til OFK på vippsnummer #504976. For ikke medlemmer skal det også gis beskjed til koordinator i forkant.

  • Åpningstider er fom: 15.07 fra kl. 10.00

  • Alle skal registrere seg inn/ut. Dette gjøres i loggbok som ligger i postkassen ved oppslagstavla.

  • Det er kun lov til å være maksimalt 5 hunder i slipp i området samtidig.

  • Dersom det oppdages rein eller rype i området skal hunden kobles og treningen skal umiddelbart avsluttes. Observasjoner noteres ned i boka og beskjed skal gis til vår koordinator.

  • Ved brudd på disse reglene blir medlemmer bortvist fra området og kan bli utestengt av Ofoten fuglehundklubb.

Koordinator for dressurområdet: Morten Lorentzen, tlf. 91391528, morten@ofotenfuglehundklubb.no

Last ned kart over dressurområdet under

bottom of page