Regler for bruk av dressurområdet Holmvassmyran

  • Alle plikter å gjøre seg kjent med disse retningslinjene.

  • All trening skal skje innenfor merkede område. Se kart. (Utenfor merket område gjelder båndtvangsreglene)

  • Treningsterrenget er KUN åpent for Ofoten fuglehundklubb’s medlemmer. For å kunne trene i området må medlemskontingent pt. kr. 250 betales til OFK til Kontonr 4605 40 83009

  • Åpningstider er fom.: 17.7.2021 KL 11:00

  • Alle skal registrere seg inn/ut. Dette gjøres i loggbok som ligger i postkassen ved oppslagstavla.

  • Det er kun lov til å være maksimalt 5 hunder i slipp i området samtidig.

  • Dersom det oppdages rein eller rype i området skal hunden kobles og treningen skal umiddelbart avsluttes. Observasjoner noteres ned i boka og beskjed gis til vår koordinator Morten Lorentzen på 913 91 528.

  • Ved brudd på disse reglene blir medlemmer bortvist fra området og kan bli utestengt av Ofoten fuglehundklubb.

Last ned kart over dressurområdet under