Mesterskapet har som målsetning å få flest medlemmer som deltagere og lage arrangementet slik at dette trigger lysten til videre trening av hunder. Ønsket er å få flere medlemmer til å være aktiv i klubben og på våre arrangement. Bedømmingen skal inneholde kriterier som vektlegges på jaktprøver og stimulere medlemmer til å bli aktive i miljøet. ALLE har et ansvar til å være positiv og motivere.

Datoer publiseres
Terreng publiseres
Påmeldinger Alle medlemmer – tidsfrist Dato
Organisering Jaktprøveutvalget.
Sosialt Etter forhold (Covid-19)
  • 2 dommere og en varadommer på hvert parti. Varadommer trer inn for dømming av dommers hund.
  • Dommere og partilister skal være ferdig på oppmøtested.
  • Alle hundene skal ha tilnærmet lik slipptid. Utgangspunktet er 15 min.- vær og forhold kan redusere dette- flertallsavgjørelse blant dommere.