Klubbmesterskap

Vedtatte regler for klubbmesterskap:

Mesterskapet har som målsetning å få flest medlemmer som deltagere og lage arrangementet slik at dette trigger lysten til videre trening av hunder. Ønsket er å få flere medlemmer til å være aktiv i klubben og på våre arrangement. Bedømmingen skal inneholde kriterier som vektlegges på jaktprøver og stimulere medlemmer til å bli aktive i miljøet. ALLE har et ansvar til å være positiv og motivere.

Datoer publiseres
Terreng publiseres
Påmeldinger Alle medlemmer – tidsfrist Dato
Organisering Jaktprøveutvalget.
Sosialt Etter forhold (Covid-19)
  • 2 dommere og en varadommer på hvert parti. Varadommer trer inn for dømming av dommers hund.
  • Dommere og partilister skal være ferdig på oppmøtested.
  • Alle hundene skal ha tilnærmet lik slipptid. Utgangspunktet er 15 min.- vær og forhold kan redusere dette- flertallsavgjørelse blant dommere.
  Situasjoner Poeng Beskrivelse
1 Samarbeid 0-6
2 Fart 0-6
3 Jaktlyst 0-6
4 Reviering 0-6
5 Selvstendighet 0-6
6 Stand med reis- fugl 20 Reiskommando kan gis på inntil ca. 20 m. avstand.
7 Stand uten reis – fugl 15
8 Ro i oppflukt 5 AK/VK: Aksept ca. 4-6m. UK et haglskudd.

Bedømminger
Dommere utpekes av jatkprøveutvalget. Det samarbeides om bedømminger og etter endt jaktprøvedag skal dommerne levere en felles poengberegning av hver hund. Den hunden som oppnår flest poeng i voksenklassen og unghundklassen er klubbmester i klubben.

Ved lik poengsum vinner hund med flest poeng for fuglearbeid.  Dersom det fortsatt er likt vil dommerne og jaktprøveleder avgjøre klubbmestere. Klubbmestre er kun tellende i OFK Cup dersom hunden har hatt fuglarbeid.